Regulamin wypożyczalni kajaków

Kajaki Pomiechówek

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem znajdującym się w wypożyczalni.

2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego stosownego oświadczenia, wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości. Z momentem podpisania w/w dokumentu za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.

5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła i kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.

8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.

9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% należności za wypożyczenie.

10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

11. Korzystając z kajaka zabrania się: stania i kucania na nim, siadania na burcie, rufie lub dziobie, skakania z kajaka do wody, korzystania z kajaka bez założonej kamizelki asekuracyjnej.

12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

15. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.

16. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

17. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.

18. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Zniszczenie lub uszkodzenie kajaka (w zależności od stopnia uszkodzeń) do 1900 zł. Zniszczenie lub zagubienie wiosła do 100 zł. Zniszczenie lub zagubienie kamizelki asekuracyjnej do 100 zł.

19. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. w przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

Spływy kajakowe w Pomiechówku po rzece Wkrze

Pomiechówek to jedno z popularniejszych miejsc w Polsce do organizacji spływów kajakowych po rzece Wkrze. Wkrzańska Przystań w Pomiechówku to popularne miejsce, gdzie można wypożyczyć sprzęt kajakowy i rozpocząć spływ. Przystań ta znajduje się w malowniczym miejscu, wśród drzew i zieleni, co dodaje uroku całej przygodzie.

Trasy spływów kajakowych w Pomiechówku po rzece Wkrze są zróżnicowane i zależą od preferencji i umiejętności uczestników. 

Organizujemy spływy kajakowe, oferujemy także różne opcje, np. możliwość wynajęcia kajaków dwuosobowych lub jednoosobowych, zorganizowanie transportu na początek lub zakończenie trasy, czy przewóz bagażu.

Warto zauważyć, że spływy kajakowe po rzece Wkrze w Pomiechówku są dostępne tylko w sezonie letnim, od maja do września, ze względu na warunki pogodowe i wodostan rzeki.

Kajaki na Wkrze